1.

تلوزیون در ایران: ابزار توسعه یا نمادساز

دکتر تقی آزاد ارمکی

2.

موفقیت در سوادآموزی بزرگسالان‘ در ایران‘ بعد از انقلاب اسلامی (برخی جنبه های جمعیت شناختی)

مهدی امانی

3.

تأثیر فرهنگ هندوییزم بر مسلمانان هند

سیدمحسن سعیدی مدنی

4.

مشارکت زنان روستایی در تأمین و تجهیز منابع

دکتر ژاله شادی طلب

5.

بنیانها و چالشهای رشد و پایداری تعاونیها در کشورهای پیشرفته صنعتی

دکتر علی شکوری

6.

بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی

صادق صالحی؛ قربانعلی ابراهیمی

7.

الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی

دکتر شهلا کاظمی پور

8.

بازنگری درروش نسبت P/F برای برآورد باروری در حال تغییر

مجید کوششی

9.

نقد و بررسی کتاب نظامهای بهره برداری مطالعه تطبیقی نظامهای بهره برداری کشاورزی و ارزشیابی عملکرد آنها به منظور شناخت انواع ویژگیهای نظامهای بهره برداری بهینه و مناسب درایران

حسین اصلاحی

10.

گفتگو/ استاد رندال کالینز

دکتر تقی آزاد ارمکی

11.

معرفی کتاب کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی

پویا کوهستانی

12.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

مهرداد برومند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب