1.

بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم‘ آداب و کارکردهای حمایتی

تقی آزاد ارمکی

2.

فقدان تناسب در ابعاد پایگاه اجتماعی و پیامدهای روانی و اجتماعی آن

مسعود چلبی؛ منصوره اعظم آزاده

3.

نقش انجمنها در انقلاب مشروطیت

دکتر فاروق خارابی

4.

سنجش درجه توسعه یافتگی فرهنگی استانهای ایران

دکتر کرامت الله زیاری

5.

ارزیابی "روش فرزندان خود" برای برآورد باروری در ایران با استفاده از داده های سرشماری 1365 و 1375

دکتر محمدجلال عباسی شوازی

6.

تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی اسطوره ‹‹وای›› در فرهنگ ایرانی و همتایان غیر ایرانی آن

ناصر فکوهی

7.

زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان

احمد کتابی

8.

مبانی نظری وتجربی وندالیسم: مروری بر یافته های یک تحقیق

علیرضا محسنی تبریزی

9.

معرفی کتاب کتبهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی

پویا کوهستانی

10.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

مهرداد برومند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب