1.

اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر روند رشد سویا

محمود خدام باشی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور

2.

مقایسه پیشروی آب در آبیاری با جریانهای پیوسته و سرج درسه مزرعه در اصفهان

بهروز مصطفی زاده

3.

مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ حسن اشتیاقی

4.

بررسی ژنتیکی خصوصیات ریشه در گندم پائیزه

عبدالمجید رضائی

5.

بررسی اثر کلرور سدیم برشاخصهای رشد گیاه لوبیا در شرایط اقلیمی مختلف

مهدی نصیری محلاتی؛ غلامحسین سرمدنیا

6.

نقش سرمایه گذاری و لایروبی درکاهش تلفات آبدهی وحفاظت قناتهای استان فارس

سید کاظم صدر؛ حبیب اله سلامی

7.

بررسی کیفیت فاضلابهای شهر تهران و پیشنهاد روش تصفیه آن جهت آبیاری

حیدر قلی مسعودی

8.

مسائل سازه های آبی درخاکهای شور (مطالعه موردی- شبکه آبیاری گتوند)

حسن رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب