1.

پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی

محمد رضا رضایی؛ جواد هنرمند

2.

کاربرد اثر فسیلی افیومورفا ((Ophiomorpha در تحلیل حوضة رسوبی واحد رکشا (میوسن)، مکران، جنوب شرق ایران

نصرا له عباسی؛ ایرج مؤمنی

3.

بررسی رخساره‌های سازندهای دلیچای (ژوراسیک میانی) و لار (ژوراسیک فوقانی) و کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عناصر فرعی در تفکیک این دو سازند در شمالغرب مراغه، ایران

محمد حسین آدابی؛ آرش ابرقانی

4.

مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران

محمد کاظم جعفری؛ همایون صنیعی؛ مجتبی حیدری

5.

بررسی مقایسه ای بردارهای ویژه و محورهای اصلی تنش دیرین در تعیین تیپ دگرریختی بخش جنوبی البرز مرکزی

محسن الیاسی؛ میر علی اکبر نوگل سادات؛ منوچهر قریشی

6.

گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی

حسین عزیزی؛ حسین معین‌وزیری‌؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل

7.

پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی رسوبات تبخیری گرمسار؛ معدن نمک راهراهک

حسین رحیم پور بناب؛ نرجس علیجانی

8.

رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد

مهدی نجفی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدا… محبوبی؛ محسن یزدان‌پناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب