1.

شیمی- کانی شناسی تورمالین در رگه‌های کوارتز-تورمالین توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران)

دکتر داریوش اسماعیلی؛ دکتر محمد‌ولی ولی‌زاده؛ دکتر علی کنعانیان

2.

تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد

محبوبی ، اسداله؛ موسوی حرمی ، رضا؛ نجفی، مهدی؛ یحیی شیبانی، وصال

3.

ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان)

منوچهر امیری؛ صدرالدین امینی

4.

برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فاز ریلی لرزه نگاشتهای SRO مشهد

مصطفی نقی زاده؛ عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدید خوی

5.

شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران)

علی کنعانیان؛ مژگان صلواتی؛ داریوش اسماعیلی؛ عباس آسیابانها

6.

نقش نهشته‌های الیگوسن و نئوژن در سیستم نفتی حاشیه شمال شرق فروافتادگی دزفول

ارسلان زینل‌زاده؛ محمدرضا رضایی؛ محمدرضا کمالی

7.

اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران

محمدرضا کبریائی زاده

8.

ویژگی های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران

سهراب شهریاری؛ فرزین قا ئمی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ عبدالله سعیدی

9.

تعیین زاویه اصطکاک داخلی سنگ ها به کمک سطوح برش دارای خش لغزش

محسن الیاسی

10.

اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران

جعفر ولی؛ مجید نبی بیدهندی

11.

آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران

ایرج مداحی؛ ابراهیم حسن زاده

12.

بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس

مسعود لطف پور؛ محمد حسین آدابی؛ محمد قویدل سیوکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب