1.

تحلیل فضایی در جغرافیای کشاورزی

دکتر سید هدایت الله نوری

2.

ژئوپلتیک جدید ایران بعد از جنگ سرد

دکتر زهرا احمدی پور

3.

برنامه ریزی توریستی بر اساس اصول اکولوژیکی

دکتر علیرضا میکائیلی

4.

بررسی تاثیرات مانسون هند بر روی ایران

فریده حبیبی

5.

پژوهشی درباره توسعه و جغرافیای تباین رفاه انسانی در ایران با تأکید بر جنبه های روستایی

دکتر فاطمه بهفروز

6.

برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران: از فکر تا عمل (ارزشیابی اساسی درباره محتوی و عملکرد برنامه ها توسعه در چند دهه اخیر)

دکتر محمدرضا رضوانی

7.

بررسی علل و آثار اقتصادی‘ اجتماعی و زیست محیطی روستاهای متروک شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار

دکتر مسعود مهدوی

8.

نقش اکولوژی اجتماعی در بافت قدیم شهر ری

دکتر احمد پوراحمد؛ جاوید عبادی

9.

برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه بلوچستان جنوبی

دکتر رحمت الله فرهودی؛ علی اکبر شمسی پور

10.

برآورد بارش مؤثر در رابطه با کشت گندم دیم (مورد: دشت خرم آباد)

دکتر قاسم عزیزی

11.

کردستان در مسیر مشارکت سیاسی

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

12.

بنیانهای بوم شناختی زمین ویژگیهای زیست محیطی خاک (پدوسفر)

دکتر منصور بدری فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب