1.

بازتاب فضایی تحول کارکردی مرز جلفا پس از فرو پاشی شوروی سابق

محمد رضا حافظ نیا؛ حسن رحیمی

2.

• دهیاری ها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران ( نمونه موردی: دهیاری های استان آذربایجان غربی )

مسعود مهدوی؛ علی اکبر نجفی کانی

3.

• محاسبة چگالی و توان باد به منظور استفاده از انرژی آن در اردبیل

مجید زاهدی؛ برومند صلاحی؛ مجید جمیل

4.

• مطالعه کارایی داده های ماهواره ای در بررسی کیفیت آب در دو سوی میانگذر دریاچه ارومیه

سید کاظم علوی پناه؛ مهندس کمال خدایی؛ منصور جعفربیگلو

5.

آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی از فعالیت گسل و ضورت جابجایی آنها

داود مختاری

6.

روند توسعه تاریخی ، کاربری اراضی و تنگناهای شهرسازی در سنندج

رحمت ا... فرهودی؛ اکبر محمدی

7.

تکامل ژئومرفولوژی دلتای رود سپیدرود درکواترنر

جمشید جداری عیوضی؛ مجتبی یمانی؛ رضا خوش رفتار

8.

بررسی‌ عوامل جغرافیایی‌ در نظام‌ استقرار سکونتگاه ها با تأکید بر تکنیک های‌ کمّی‌

علیرضا استعلاجی؛ مجتبی قدیری معصوم

9.

جایگاه صنایع در فرایند صنعتی سازی و توسعة روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

سید حن مطیعی لنگرودی؛ محمود مرادی

10.

روند شاخص های حدی دما و بارش در تهران

حسین محمدی؛ فرحناز تقوی

11.

بررسی روند شکل‌گیری محورهای صنعتی پیرامون شهر تهران با تاکید بر محور کرج- قزوین

آحمد پوراحمد؛ ناهید فلاحیان

12.

تغییرات مرفولوژی شهری ( مطالعه موردی شهر رشت در ایران)

نورالدین عظیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب