1.

رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم

unknown

2.

خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور

unknown

3.

مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر FEV1 بیماران آسمی

unknown

4.

رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

unknown

5.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ژاپن

unknown

6.

ارتباط میزان هزینه انرژی ( فعالیت بدنی ) ، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

unknown

7.

تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب ، یادداری و انتقال مهارت حرکتی

unknown

8.

بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران با تاکید بر تربیت بدنی

unknown

9.

ارتباط بین جهت گیری هدفی ، فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب اعتماد به نفس در دالیبالیست های شرکت کننده در سوپر لیگ کشور

unknown

10.

تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر آن بر عضو غیر برتر در اندام تحتانی

حمید رضا کشاورزی ، دکتر احمد فرخی کشاورزی ، فرخی

11.

شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در پست های مختلف بازی

unknown

12.

بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

unknown

13.

تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد

unknown


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب