1.

بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

صفحه 7-16
داود افیونی

2.

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‎ ‎ارقام پرمحصول‎ ‎کلزای پاییزه

صفحه 17-24
امیر حسین شیرانی راد‏؛ محمد رضا نادری درباغشاهی؛ بهرام مجد نصیری؛ حمید مدنی‏؛ منصور حسن زاده

3.

بررسی پایداری‏‎ ‎و عملکرد لاین های برنج

صفحه 25-36
حسین ‏رحیم سروش؛ احمد ‏اشراقی

4.

ارزیابی خسارت کرم ساقه‌خوار برنج بر ارقام مختلف برنج Walker (Lepidoptera: Pyralidae)‎‏ ‏suppressalis‏ ‏‎ Chilo

صفحه 37-46
مهرداد ‏عمواقلی طبری؛ حسن ‏قهاری؛ فرامرز ‏علی نیا

5.

نقش عوامل به‌زراعی در اقتصاد تولید گردو (استان کرمان)‏

صفحه 47-54
حسین ‏مرادی شهربابک

6.

تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

صفحه 55-66
الیاس نیستانی؛ علی‎ ‎اکبر محمودی؛ فاطمه رحیم نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب