1.

مبانی عمومی قراردادهای نفتی

فرهاد ایرانپور

2.

حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی

محمد جواد جاوید

3.

مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه

عبدالرسول دیانی

4.

رابطه داوری و ضمانت‌نامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه

محمد سلطانی

5.

مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده

محمود کاظمی

6.

ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی

عباسعلی کدخدایی

7.

اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه

پژمان محمدی؛ سعید صفیان

8.

اصول و مبانی نظریة فرصت جرم

غلامرضا محمدنسل

9.

عدالت و حقوق بشر

ناصر کاتوزیان

10.

حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی

محمود باقری

11.

رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی

حسین خزاعی

12.

مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار

ناصر کاتوزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب