1.

ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم

باقر انصاری

2.

چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری

سعید حبیبا

3.

قابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت ها در حوزه قواعد حقوق بشری

مسعود راعی

4.

مشروعیت عزل دین و آثار آن

روشنعلی شکاری

5.

شیوه های بازنگری در قوانین اساسی

بیژن عباسی

6.

حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

ستار عزیزی

7.

تبیین منطقی دلیل قضایی

عباس کریمی

8.

جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

ایرج گلدوزیان؛ اصغر عباسی

9.

انتقال قرار داد

عیسی مقدم

10.

نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

11.

نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم

یوسف مولایی

12.

باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک

ابراهیم نزهت

13.

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

رضا ولویون

14.

توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی

جعفر یزدیان جعفری

15.

حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب