1.

آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‎ای (دی‎اکسید کربن) در منحنی زیست‎محیطی کوزنتس

محمد مهدی برقی اسگویی

2.

نقش حساب ذخیرة ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

داود بهبودی

3.

بررسی کشش بین واردات کالای واسطه‎ای، نیروی کار و سرمایه در ایران رهیافت تابع هزینة ترانسلوگ

سید عبدالمجید جلائی؛ زین العابدین صادقی؛ حسن اعمی بنده قرائی

4.

الگوی بهینه (اقتصادی) محصولات زراعی درشرا یط وجود ریسک (کاربرد مدل‎های هدف ـ موتاد، موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی و درجة دو ) مطالعه موردی شهرستان ارسنجان

مرتضی حسن شاهی

5.

تحلیل مقایسه‎ای بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران

حسن سبحانی؛ حمید عزیز محمدلو

6.

بررسی هزینه‎های خارجی تولید برق در ایران (مطالعه موردی: نیروگاه برق شهید رجایی با تاکید بر آلاینده‎های SO2 و NO2)

مهدی صادقی؛ معصومه ترکی

7.

توسعة مالی و رشد اقتصادی: مقایس? کشورهای نفتی عضو اوپک و غیرنفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)

unknown

8.

آزمون رابطة بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم

اکبر کمیجانی؛ دومان بهرامی راد

9.

تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی

10.

تأثیر آموزش بر فقر و نابرابری درآمدها

وحید مهربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب