1.

تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی

2.

استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی

پرهام پهلوانی؛ محمودرضا دلاور؛ فرهاد صمدزادگان

3.

ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS

یوسف رضائی؛ محمدرضا مباشری

4.

جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه

محمد سعادت سرشت؛ فرهاد صمدزادگان

5.

مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای

علیرضا آزموده اردلان؛ مرضیه جعفری

6.

انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی

بهرام صالحی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ محمدرضا سراجیان

7.

بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس

عبدالرضا صفری؛ یحیی الله توکلی

8.

تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF

حمیده چراغی؛ بهزاد وثوقی

9.

تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران

زهرا موسوی؛ بهزاد وثوقی

10.

بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی

میثم یوسف زاده؛ علی عزیزی؛ محمد سعادت سرشت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب