1.

قابلیت کاربرد پوسته برنج به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی

کامی کابوسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسن رحیمی

2.

ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با زهکشی سنتی (جزر و مدی) در نخیلات آبادان

عبدعلی ناصری؛ علی ارواحی

3.

برآورد ضریب گزینشگری گاپون برای تبادل سدیم با کلسیم و منیزیم دربرخی خاکهای متاثر از نمک دشت تبریز

انور فرهمند؛ شاهین اوستان؛ علی اصغر جعفرزاده؛ ناصر علی اصغرزاده

4.

عدم قطعیت عامل فرسایش‌پذیری (K) برآوردی با استفاده از نموگراف USLE در خاک‌های آهکی شهرستان هشترود، شمال‌غربی ایران

علیرضا واعظی؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان

5.

تعیین حداقل طول ستون خاک برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی هیدرولیکی به روشی ساده

علی شعبانی؛ علیرضا سپاسخواه

6.

مقایسه معادلات سینتیکی برای توصیف آزادشدن آهن از برخی خاکهای آهکی

مجتبی بارانی مطلق؛ حسن توفیقی

7.

پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی

شمس‌اله ایوبی؛ سارا محمدزمانی؛ فرهاد خرمالی

8.

تولید مدل رقومی ارتفاع از تصاویرASTER وارزیابی دقت آن در منطقه ایوانکی استان سمنان

اردوان کمالی؛ فریدون سرمدیان؛ شهلا محمودی

9.

کاربرد معادلات اولر در تعیین ضریب دبی سرریزهای تاج دایره‌ای

سارا باقری؛ منوچهر حیدرپور

10.

بررسی تنوع مورفولوژیک قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین (روی و سرب ) در منطقه معدن انگوران، استان زنجان

مهدی زارعی؛ غلامرضا ثواقبی؛ ناهید صالح راستین؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ سید مجتبی خیام نکویی

11.

کنترل تورم خاک در زیر پوشش کانالها با استفاده از سیکل های تر و خشک شدن

مریم ابراهیمی رستمی؛ حسن رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب