1.

واسنجی دستگاه TDR با استفاده از محفظه‌های مکش آب جهت اندازه گیری‌ غلظت املاح در دو خاک لومی و لوم ماسه‌ای

فریبر عباسی

2.

تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک بر اثر تغییر کاربری اراضی در موقعیتهای مختلف شیب اراضی لسی در شرق استان گلستان

محمد عجمی؛ فرهاد خرمالی؛ شمس اله ایوبی

3.

ارزیابی یکنواختی کودآبیاری در آبیاری جویچه‌ای

فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ امیر گنجه

4.

برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک در تعدادی از خاک‌های شور و آهکی

حجت امامی؛ مهدی شرفا؛ محمدرضا نیشابوری؛ عبدالمجید لیاقت

5.

شبیه‌سازی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ماکزیمم دبی خروجی شکست سدهای خاکی و زمان شکست

سیدمحمدعلی زمردیان؛ ستار علینقی زاده بهبهانی

6.

کاربرد جذب کننده های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتی

پریسا پارسا؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر فتوت

7.

تخمین عملکرد محصول جو در آذربایجان شرقی با استفاده از پارامترهای هواشناسی و شاخصهای خشکسالی به روش شبکه عصبی مصنوعی

الهام رحمانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی خلیلی

8.

مقایسه عملکرد شاخصهای ماهواره‌ای و هواشناسی در پایش خشکسالی

شیدا جلیلی؛ سعید مرید؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی

9.

کارایی پلی‌اکریل‌آمید ‌آنیونی در افزایش سرعت نفوذ آب به خاک

حجت قربانی واقعی؛ حسینعلی بهرامی؛ محمدهادی غفاریان مقرب؛ حسین شهاب؛ فاختک طلیعی طبری

10.

بررسی اثر دیواره‌های انتهایی لبه تیز بر جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه

مجید خورشیدی؛ محمدحسین امید؛ عبدالحسین هورفر

11.

شبیه‌سازی حرکت کادمیم در خاک با استفاده از معادله توده‌ای- پراکنشی

محمدعلی محمودی؛ مهدی شرفا؛ غلامرضا ثواقبی

12.

میکرومورفولوژی پوششهای کربنات کلسیم پدوژنیک در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک البرز جنوبی، تاکستان- ایران

شهرام منافی؛ شهلا محمودی؛ فریدون سرمدیان؛ احمد حیدری؛ رزا ماریا پوک

13.

بررسی اثر سویه‌های ریزوبیوم‌ دارای آنزیم ACC دآمیناز بر رشد گندم در شرایط تنش شوری

خسروی؛ علیخانی؛ یخچالی

14.

کاربرد تابع توزیع بتا برای تخمین الگوی توزیع آب در آبپاش های اسپری پاش سیستم دوار مرکزی

رئوف؛ فاخری فرد؛ سیدعلی صدرالدینی؛ فرسادی زاده؛ حسین زاده دلیر

15.

شناسایی گیاهان بومی و باکتری های مقاوم به فلزات سنگین در اراضی اطراف معدن سرب و روی عمارت شازند اراک به منظور استفاده در گیاه پالایی

متشرع زاده؛ ثواقبی؛ علیخانی؛ میر سید حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب