1.

جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)

حسین آقایی نیا؛ آزاده چلبی

2.

ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران

ربیعا اسکینی

3.

نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

محسن ایزانلو؛ عباس میر شکاری

4.

زمان عاقله

مصطفی جباری

5.

شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

لعیا جنیدی؛ محمد نوروزی

6.

نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن

محمد جواد رضایی زاده؛ ابوالفضل درویش وند

7.

آیین تعقیب جنایات در دادسرای دیوان کیفری بین المللی

محمود صابر

8.

مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

محسن صفری؛ رضا زهروی

9.

ماهیت حقوقی وصیت

عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی

10.

اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی

بهنام غفاری فارسانی

11.

نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی

مجید غمامی؛ سیّد محمّد آذین

12.

تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع

مجتبی فرح بخش

13.

جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه

محمود مجیدی

14.

نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم

فیروز محمدی جانکی؛ مجید قورچی بیگی

15.

تامّلی در عوامل تاثیرپذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی- ژرمنی

کمال الدین هریسی نژاد

16.

معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی

17.

ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران

محمد آشوری؛ محمد جواد فتحی

18.

تشکیل دادگاه ویژه لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی

حسین آقائی جنت مکان

19.

قواعد حاکم بر استجواب کیفری

عباس کریمی؛ ایمان رحیمی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب