1.

سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسراییل

سید داود آقایی؛ الهام رسولی

2.

فرجام دولت در اندیشه مارکس

محمد امامی؛ فردین مرادخانی

3.

تحلیل گفتمانی در باز اندیشی اجتماعی


4.

سند چشم انداز 1404 و سیاست خارجی ج.ا.ا در دستیابی به قدرت برتر منطقه ای

محمدجعفر جوادی ارجمند

5.

درآمدی بر زمینه‌های پیدایش و مبانی عقیدتی مسیحیت صهیونیستی

احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی

6.

انقلاب مشروطه و رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد؛ پژوهشی در باب شکل گیری نخستین جریان های فکری و سیاسی در ایران

مهدی رهبری

7.

عدالت متعالی

علیرضا صدرا

8.

توفیق محمد الشاوی و نظریه عمومی شوری در اسلام

داود فیرحی

9.

چالش های نظری ایدئولوژی های سیاسی: مطالعه موردی ایران

فردین قریشی

10.

زمینه های سقوط اولین رییس جمهور (ابوالحسن بنی صدر)

الهه کولائی؛ مهدی صفرپور

11.

تروریسم و جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی جدید

ابراهیم متقی؛ صمد ظهیری؛ فاطمه جلائیان

12.

کاوشی در روش‌شناسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی (مطالعه موردی: نقد اسکینر بر روش‌شناسی قرائت‌ متنی)

سید خدایار مرتضوی

13.

معرفی و بررسی شکلی و محتوایی کتاب « بنیادهای علم سیاست»

محمد لعل علیزاده

14.

بازنمایی عنصر ایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه


15.

اروپا و جنگ پیش دستانه

عباس مصلی نژاد

16.

بررسی جهانی شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌الملل

هادی احتشامی

17.

بنیاد نظری فروپاشی اجماع در گفتمان اصلاح طلبی

عباس خلجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب