1.

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه فشرده ساز مضاعف برای کاهش حجم بسته های علوفه

امین اله معصومی؛ عباس همت؛ علی شهریان

2.

تجهیز تراکتور مسی فرگوسن (MF-285) به حسگرهای اندازه‌گیر فراسنجه های عملکردی تراکتور و ادوات جهت استفاده در کشاورزی دقیق

عباس همت؛ مجتبی نوری؛ محمدرضا اخوان صراف

3.

تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک ورز ثانویه

علی رشادصدقی؛ محمد لغوی

4.

تعیین ضرایب معادله مقاومت کشش ویژه گاوآهن های برگرداندار، بشقابی و قلمی

لیلا ندرلو؛ رضا علیمردانی؛ اسداله اکرم؛ پیام جوادی کیا

5.

بررسی پارامترهای موثر در آبشویی سوخت بیودیزل

مهدی فیض اله نژاد؛ برات قبادیان؛ تیمور توکلی هشجین؛ حسین باقرپور؛ علی زنوزی

6.

ارزیابی یک دستگاه هوشمند برای جداسازی پسته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و تبدیل موجک انعکاس صدا

سیدجواد سجادی؛ احمد غضنفری مقدم؛ امین رستمی

7.

تعیین مقادیر مقاومتی مؤثر در جداسازی میوة گردو از دمچه

حسین مبلی؛ علی رجبی پور؛ شاهین رفیعی؛ مجید خانعلی؛ حسن اخلاقی فر

8.

بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ علی جعفری؛ ارژنگ جوادی؛ یونس مستوفی؛ توحید باقرپور؛ مصطفی خجسته نژند

9.

مدل سازی سینتیک خشک شدن کلزا در خشک کن بستر سیال

حمیدرضا گازر

10.

تعیین منحنی های همدمای جذبی خرما رقم استعمران و برازش مدل‌های مختلف برای آن

سیده شادی میرزمانی؛ علیرضا بصیری؛ آرزو اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب