1.

بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران

حبیب ابراهیم‌پور؛ طاهر روشندل اربطانی

2.

تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی

طیبه امیرخانی؛ علی اصغر پورعزت

3.

بررسی متغیرهای تاثیرگذاربرافزایش انگیزه‌ پیشرفت ‌وکسب موفقیت درمدیران تعاونی‌ها

عیسی ثمری؛ بهزاد رسول زاده

4.

مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی: مطالعه موردی بانک ملت

عباسعلی حاجی کریمی؛ مرجان فرجیان

5.

نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران

محمدصادق ضیائی؛ عباس نرگسیان؛ سعید آیباغی اصفهانی

6.

بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان‌های دولتی

سیدمحمد مقیمی؛ حسین خنیفر؛ مهلا عربی خوان

7.

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و تعارض سازمانی(بین فردی) در سازمان‌های دولتی

محمود نکویی مقدم؛ نرگس پیرمرادی بزنجانی

8.

بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان‌های دولتی

اکرم هادی‌زاده مقدم؛ ‌مریم ‌ طهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب