1.

ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن جوجه یک روزه با خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ یک لاین تجاری گوشتی

حسین قربانی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ ناصر امام جمعه کاشان

2.

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

محمد رزم کبیر؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ امیر رشیدی؛ محمد باقر صیاد نژاد

3.

اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

ساحره جوزی شکالگورابی؛ عبدالاحد شادپرور

4.

اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

حسین عبدی بنمار؛ کامران رضا یزدی؛ علی نیکخواه

5.

تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون استفاده از آنزیم بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های تیروئید جوجه خروس‌های گوشتی

مجتبی نوبخت؛ فریبرز خواجعلی؛ مهراب فرجی نافچی

6.

اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

مهدی گنج خانلو؛ کامران رضا یزدی؛ غلامرضا قربانی؛ حسین مروج؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

7.

تاثیر تلقیح مصنوعی در زمانهای مختلف، بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های تالشی

مسعود دیدارخواه؛ مهرداد محمدی؛ مختار مهدیزاده

8.

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی

مرتضی ستایی مختاری؛ امیر رشیدی؛ محمدرضا محمد آبادی؛ حسین مرادی شهر بابک

9.

عملکرد پروار و ترکیب لاشه بره‌های قزل و مهربان و آمیخته‌های آنها

جمشید ایزدی فر؛ محمد دادپسند

10.

اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ کامران رضایزدی؛ حمید امانلو؛ آرمین توحید

11.

کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

اعظم میرحیدری؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

12.

اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغها‌ی تخمگذار

لیلا زرتاش؛ احمد زارع شحنه؛ ابوالفضل زالی؛ روح اله گایکانی؛ جواد پور رضا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب