1.

طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی

2.

نقش تصویر در روایت مسائل اجتماعی ایران: گزارش یک تجربه

اعظم راودراد؛ کیوان کریمی؛ احمد مرادی

3.

حاشیه‏نشینی و فضای شهری: بازتولید اجتماع غریبه ها، مطالعه موردی محله‏ی عرب‏های ملک شهر اصفهان

رسول ربانی؛ کامران ربیعی

4.

ویژگی‌ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی شهری نمونه موردی: کلان‌شهر تهران

سید رضا صالحی امیری؛ زهرا خدائی

5.

جابجایی جمعیت و اچ?آی?وی/ ایدز: بررسی برخی شواهد موجود در ایران

پویا علاءالدینی؛ سعید مدنی قهفرخی؛ ملیحه شیانی

6.

مقایسه برخی ویژگیهای روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران

سعید مدنی قهفرخی؛ پیام روشنفکر؛ هما مداح

7.

عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی جوانان استان کردستان

سعید معیدفر؛ حسین حسن‏پناه

8.

جهان چهارم ایرانی- سیمای «زیست حاشیه‌ای» و«مسائل شهری» در همدان و برخی راه‏چاره‏ها

اسداله نقدی؛ صادق زارع

9.

بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان

مریم نجار نهاوندی؛ اعظم آهنگر سلابتی

10.

فهم جنبش دانشجویی در ایران با تأکید بر فعالیت‌های دانشجویی در دوره اصلاحات (1384 ـ 1376)

حمیدرضا جلائی‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب