1.

اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی

2.

اعتیاد به مثابه بیماری؛ نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج زاده؛ فریق میرو قشلاق

3.

مطالعه ای کیفی در شناخت هنجارهای تسهیل کننده مصرف مواد اعتیادآور در میان خرده فرهنگ های قومی ایران

صلاح الدین قادری؛ علیرضا محسنی تبریزی

4.

مقایسه ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و ابراز رضایت از همسر در زنان شوهر معتاد و زنان شوهر سالم

رؤیا نوری؛ حسن رفیعی؛ مهدی اکبریان؛ هومان نارنجی ها

5.

عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی

6.

ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

محمدتقی کرمی؛ سیدمهدی اعتمادی‌فرد

7.

روش‌های غیر مستقیم برآورد تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر

علیرضا تاجداری؛ محمد علی زکریایی

8.

بررسی تاثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر

ایرج فیضی؛ یحیی علی بابایی؛ محمد مهدی رحمتی

9.

اقتصاد موادمخدر ـ برآورد هزینه در ایران

حسین مختاریان؛ علی هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب