1.

نقش تغییرات اقلیمی کواترنر در تحول ژئومورفولوژیکی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: ناهمواری شاهو، غرب ایران)

محمدصدیق قربانی؛ فرج اله محمودی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی

2.

الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

صفحه 17-34
طیب رضیی؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق

3.

پهنه بندی فرایندهای هوازدگی سنگ ها براساس مدل های پلتیر در شمال غرب ایران

صفحه 35-46
مهران مقصودی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ ایمان روستا

4.

پیش بینی بارش پاییزه و زمستانه نیمه غربی ایران، با استفاده از SST مدیترانه در فصول تابستان و پاییز

صفحه 47-62
مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ مریم خطیبی بنفشه؛ بتول زینالی

5.

ژئومورفومتری مگایاردانگ های لوت

صفحه 63-77
امیر هوشنگ احسانی

6.

شناسایی الگوهای فرارفت دمایی ایران در سال‌های سرد

صفحه 79-94
مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان

7.

ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه‌مرجع و پهنه‌بندی آن در ایران

صفحه 95-109
حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ عادل قاسمی

8.

بررسی نقش تغییر کاربری اراضی بر برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و فرسایش‌پذیری خاک

صفحه 111-123
کریم سلیمانی؛ علی آزموده

9.

بررسی تکتونیک فعال در قلمرو تراست زاگرس منطقه فارسان

صفحه 125-145
عبداله سیف؛ قاسم خسروی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب