1.

تأثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به انسولین در مردان چاق

صفحه 5-19
امیرحسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ علی اصغر رواسی

2.

تأثیر یک جلسه دو وامانده‌ساز با شدت‌های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال

صفحه 21-39
ولی الله دبیدی روشن؛ بهرام صادقپور؛ زهرا جهانیان

3.

بررسی اثر تداخلی تمرینات ترکیبی (قدرتی و استقامتی همزمان) بر قدرت و توان هوازی بیشینه

صفحه 41-55
جواد وکیلی؛ علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی

4.

پاسخ‌های قلبی – عروقی و متابولیکی و ارتباط آنها با زمان خستگی در ورزش فزایندة دست و ورزش فزایندة پا در کاراته‌کاران حرفه‌ای جوان

صفحه 57-75
بختیار ترتیبیان؛ بهروز درفشی؛ بهزاد حاجی زاده؛ اصغر عباسی

5.

تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل کراتین بر عملکردهای سرعتی و قدرت عضلانی کشتی‌گیران

صفحه 77-92
عباسعلی گائینی؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ علی احمدی؛ ملیحه ابوالحسنی

6.

تأثیر مصرف داروی ایندوماسین بر علائم بیوشیمیایی، عملکردی و ظاهری کوفتگی عضلانی تأخیری ناشی از انقباضات اکسنتریک در مردان غیرورزشکار

صفحه 93-110
بختیار ترتیبیان؛ بهروز درفشی؛ بهزاد حاجی‌زاده ملکی؛ اصغر توفیقی

7.

اثر پیاده‌روی بر کیفیت، کمیت و برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در مردان سالمند

صفحه 111-126
فرهاد رحمانی نیا؛ حمید محبی؛ مصطفی قلی صابریان بروجنی

8.

رابطة کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی دانش آموزان

صفحه 127-144
فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی؛ امیر تقی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب