1.

ارتباط بین ویژگی‌های پیکری، فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی تکواندوکاران نخبة مرد با موفقیت آنها

صفحه 5-20
عباسعلی گائینی؛ یدالله محمودی؛ کیوان مرادیان؛ علی اصغر فلاحی

2.

تأثیرمصرف امگا 3 و شرکت در فعالیت‌های هوازی روی هورمون‌های تنظیم‌کنندة متابولیسم کلسیم در زنان یائسة غیرورزشکار

صفحه 21-37
بختیار ترتیبیان؛ بهزاد حاجی‌زاده؛ اصغر عباسی

3.

تأثیر یک دوره فعالیت های هوازی متوسط همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های ا سترس اکسایشی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال

صفحه 39-57
حسن نقی زاده؛ حسین اکبرزاده؛ فرشته کتبی

4.

مقایسة آثار دو برنامة تمرینی کم و پرشدت استقامتی بر تغییرات مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) پلاسما در مردان چاق کم تحرک

صفحه 59-78
رحمن سوری؛ امید صالحیان

5.

تاثیر مکمل بی کربنات سدیم بر میزان اسید لاکتیک، آمونیاک و عملکرد پسران دوندة 400 متر

صفحه 79-92
حبیب محمدپور؛ جبرئیل پوزش جدیدی؛ کریم آزای علمداری؛ رقیه پوزش جدیدی

6.

اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و مقاومت به انسولین در مردان چاق – اضافه وزن

صفحه 93-108
عباس صارمی؛ محمدرضا قرائتی

7.

اثر 8 هفته تمرین هوازی و مکمل ضداکسایشی بر تغییرات سلولاریتی مغز استخوان ران موش های در معرض استات سرب

صفحه 109-124
مژگان معمارمقدم؛ ولی اله دبیدی روشن؛ امید عمادیان

8.

تأثیر یک جلسه فعالیت استقامتی و سرعتی بر ANP پلاسمای دانشجویان ورزشکار مرد

صفحه 125-138
علی اصغر رواسی؛ محمدرضا کردی؛ ساسان نقی زاده؛ فهیمه کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب