1.

اثر تداخل ضمنی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های سرویس والیبال (با تاکید بر تلفیق تمرینات مسدود و تصادفی)

صفحه 5-22
رسول حمایت طلب؛ علی مرادی؛ محمدرضا برومند؛ رقیه فخرپور

2.

مقایسة تاثیر بازخورد خودکنترلی، متواتر و کاهش یافته بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان

صفحه 23-36
امین صادقی؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ معصومه شجاعی؛ آرزو عادلی فر

3.

اثربخشی تمرینات جسمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان آهسته گام

صفحه 37-49
غلامعلی افروز؛ کورش امرایی؛ محمد احسان تقی زاده؛ محمدجواد یزدانی ورزنه

4.

تاثیر فعالیت بدنی بیشینه و جنس بر میزان ترشح هورمون رشد (GH) در نوجوانان دختر و پسر فعال

صفحه 51-63
نیکو خسروی؛ داود حومنیان؛ معصومه شجاعی؛ زهره اسکندری

5.

مقایسة تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال)

صفحه 65-82
فرناز ترابی؛ محمود شیخ؛ الهه عرب عامری؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده

6.

بررسی ارتباط بین وضعیت سلامت عمومی، شیوع افسردگی و شاخص تودة بدنی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر دانشگاه تهران

صفحه 83-97
الهه عرب عامری؛ شیدا احسانی؛ محمدرضا دهخدا؛ منصور سیاح

7.

تاثیر سطوح مختلف عنصر روی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جسمانی نوزادان

صفحه 99-116
شهزاد طهماسبی؛ مهدی شهبازی؛ ناصر نقدی

8.

رفتارهای تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن

صفحه 117-142
محسن پاک نژاد؛ کمال درانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب