1.

لس: ویژگی‌ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته

صفحه 1-20
علیرضا کریمی؛ حسین خادمی؛ احمد جلالیان

2.

مدل‎سازی و پیش بینی عملکرد گندم دیم با توجّه به دوره های فنولوژیکی رشد گیاه (مطالعه‎ی موردی: استان کردستان)

صفحه 21-34
منوچهر فرج زاده؛ اسدا... خورانی؛ سعید بازگیر؛ پرویز ضیائیان

3.

بازسازی برف مرزهای پلیوستوسن در حوضه‎ی جاجرود

صفحه 35-50
مجتبی یمانی؛ علی شمسی پور؛ مریم جعفری اقدم

4.

بررسی نقش تکتونیک در ناهنجاری مورفومتری شبکه‎ی زهکشی در چهار حوضه‎ی آبخیز در زاگرس

صفحه 51-70
شهرام بهرامی؛ مهران مقصودی؛ کاظم بهرامی

5.

مقایسه‎ی روش پنمن مانتیث فائو و تشت تبخیر کلاس A با داده‌های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرّق گیاه برنج در منطقه‎ی آمل

صفحه 71-83
حمید زارع ابیانه؛ حدیثه نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری؛ ولی ا... کریمی

6.

کاربرد گلباد و گل‎غبار در تحلیل پدیده‎ی گردوخاک و تعیین رژیم فصلی بادهای همراه با این پدیده (مطالعه‎ی موردی: شهر سبزوار)

صفحه 85-104
کمال امیدوار؛ زری نکونام

7.

تحلیل الگوی دینامیکی و همدیدی بارش‌های سنگین در جنوب‎غرب خزر و غرب ایران (مطالعه موردی: بارش مورخه 14/8/1383)

صفحه 105-120
داریوش یاراحمدی؛ زهره مریانجی

8.

بررسی طغیان آفتِ سنِ گندم بر مبنای ویژگی‎های دما در استان کردستان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان بیجار)

صفحه 121-135
غلامعلی مظفری؛ محمدصادق عزیزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب