1.

سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی

صفحه 163-173
سمیرا نوروزی؛ حسین خادمی؛ lمهران شیروانی

2.

تغذیه روی و منگنز درختان اقاقیا، نارون و چنار فضای سبز شهر اصفهان به روش چالکود

صفحه 175-182
محبوبه انتظاری؛ حسین شریعتمداری؛ احمد جلالیان؛ مریم تابان

3.

بررسی راندمان کود نیتروژنی در دو سطح ماده آلی خاک برای برنج رقم ندا

صفحه 183-189
محمد محمدیان؛ صاحب سودایی مشایی؛ ولی محمد فلاح

4.

بررسی تغییرات اجزاء اندازه‌ای و شیمیایی مواد آلی خاک (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج)

صفحه 191-198
مریم اوسط؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان

5.

بررسی کارایی نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی برای گندم آبی در استان قزوین با استفاده از روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره

صفحه 199-207
فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی

6.

بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر دینامیک کربن آلی خاک در محدوده مرکزی شهرستان کرج

صفحه 209-217
مریم اوسط؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان

7.

ارزیابی پتانسیل واگرایی و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک رس واگرای تثبیت شده با آهک و پوزولان

صفحه 219-231
سیدمحمد علی زمردیان؛ امیرحسین وکیلی

8.

تأثیر اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم بر جذب فسفر در خاکهای آهکی

صفحه 233-239
ندا مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ بابک عبدالهی

9.

برآورد پارامترهای معادلة توده‌ای- پراکنشی تعادلی با استفاده از داده‌های هیدرولیکی خاک

صفحه 241-248
محمدعلی محمودی؛ مهدی شرفا؛ مهدی همایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

10.

اصلاح الکتروسینتیکی خاک آلوده به فلزات سنگین و تاثیر آن بر کربن زیست توده و ضریب میکروبی

صفحه 249-255
مهدی باهمت؛ محسن فرحبخش؛ احمدعلی پوربابایی؛ غلامرضا ثواقبی

11.

اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل‌جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران

صفحه 257-269
نصرت اله نجفی؛ حسن توفیقی

12.

اثر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت

صفحه 271-278
محمد خرمیان؛ سعید برومندنسب؛ فریبرز عباسی؛ سیدرضا اشرفی زاده

13.

خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی کربنات‌ها در برخی از خاک‌های اریدی سول و اینسپتی سول

صفحه 279-289
زینب مرادی؛ احمد حیدری

14.

واکنش کلونیزاسیون میکوریزایی و عملکرد دانه سویا (رقم ویلیامز) در برابر قارچ‌کش‌های نانو، بیولوژیک و شیمیایی

صفحه 291-299
سیده مریم سیفی؛ علی کاشانی؛ فرهاد رجالی؛ مهدیه تیماج چی؛ مریم عباسیان؛ محمدرضا اردکانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب