1.

تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

صفحه 5-24
ربیعا اسکینی

2.

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالع? تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)

صفحه 25-69
سعید حبیبا؛ محمد میرشمسی

3.

تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت

صفحه 71-98
محمد رفیعی

4.

بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست‌یابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین

صفحه 99-130
همایون مافی؛ حمید میری

5.

کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن

صفحه 131-148
سید علی محمد یثربی

6.

اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها

صفحه 149-166
محمد رسول آهنگران؛ مصطفی مسعودیان

7.

تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی

صفحه 167-196
علی بابایی مهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب