1.

صادر نخست و چگونگی توجیه کثرات از نظر ابن سینا، ابن عربی و ملاصدرا با تأکید بر مشهورترین آرای آنان

صفحه 11-29
علی ارشد ریاحی؛ خدیجه قاسمی مقدم

2.

بازسازی نگره های «گزاره» و «وضعیّت» براساس آرای جان پالک

صفحه 31-52
سیّد محمّدعلی حجّتی؛ مجتبی امیرخانلو؛ لطف اللّه نبوی

3.

ساحت ارادی نفس در نظر غزالی

صفحه 53-77
زهرا (میترا) پورسینا

4.

وحدت شخصی وجود، برهانی بر وجود خداوند متعال (بررسی برهان آقا محمدرضا قمشه ای و مناقشات حکیم جلوه بر آن)

صفحه 79-93
محمّدهادی توکّلی

5.

عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی»

صفحه 95-110
سردار دکامی؛ حسن ابراهیمی

6.

واژه ارسطویی «اوسیا» و نارسایی برخی از ترجمه های آن

صفحه 111-128
اسحاق طاهری سرتشنیزی

7.

«الرساله الزاهره» نوشته اثیرالدین ابهری: نسخه شناسی، متن شناسی، تصحیح، و تحلیل

صفحه 129-164
مهدی عظیمی؛ هاشم قربانی

8.

قضایای وجودی از دیدگاه ملّاصدرا

صفحه 165-179
مریم قلاّسی؛ محمّد کاظم علمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب