1.

ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP

صفحه 5-31
مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

2.

ارزشگذاری عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی

صفحه 33-52
دنیا پاداش؛ محمد سلطان حسینی؛ محمد خبیری

3.

مقایسۀ سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی استان کرمانشاه

صفحه 53-75
رسول نوروزی سید حسینی؛ حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی

4.

ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی همدان

صفحه 77-97
حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی؛ هادی تیپ

5.

برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی

صفحه 99-117
محبوب شیخعلی زاده هریس؛ فرشاد تجاری؛ الهه پیرعلایی

6.

تحلیل ایمنی و تبیین الگوی مربوطه در سالن‌های ورزشی دانشکده‌های تربیت بدنی

صفحه 119-138
هاشم کوزه چیان؛ محمود گودرزی؛ علی خوانین؛ فرزام فرزان

7.

بررسی وضعیت کمی و کاربرد ابزارها و رشته‌های ورزشی در ایران باستان

صفحه 139-164
رحیم رمضانی نژآد؛ علیرضا نیکویی؛ حسن دانشمندی؛ آمنه بیداریان؛ بهرام بهرامی پور

8.

شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

صفحه 165-181
محمد صادق افروزه؛ مهرداد محرم زاده؛ میر محمد کاشف؛ محسن افروزه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب