1.

تعیین پاتوتیپ جدایه‌های اشریشیا کلی ‌از گوساله و طیو ر در ایران با استفاده از روش ریزآرایه DNA

صفحه 1-9
تقی زهرایی صالحی؛ تقی زهرایی صالحی؛ اکبر مهدیزاده دستجردی؛ آلفردا تونلی

2.

تاثیربتا گلوکان بر رشد، بقاء و کارآیی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان ‌‌(Onchorhynchus mykiss)‌

صفحه 11-17
مهدی سلطانی؛ مهدی سلطانی؛ غلامرضا شاه حسینی؛ محمود نفیسی بهابادی

3.

ارزیابی اثرات عصاره گیاه زالزالک (کراتگوس سودوملانوکارپا‌) در گوسفندان آلوده به کرم‌های تریکوسترونژیلید

صفحه 19-25
شاهرخ رنجبر بهادری؛ سعید حصارکی؛ غلامحسن واعظی؛ نیما فرهادی‌فر؛ حسین جهانیان؛ امین پورمحمود؛ محمدرضا سعیدی

4.

مطالعه تغییرات ژن53P(اگزون‌های 5و6)در تومورهای مثانه گاو

صفحه 27-34
فرهنگ ساسانی؛ فرشاد باغبان؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمد کاظمی

5.

جداسازی اسپرم‌های منجمد حامل کروموزوم x و ‌ y گاومیش با روش شیب غلظت وارزیابی آن با روش هیبرید کردن در جا با ماده فلورسنت

صفحه 35-42
عبدالرضا رستگارنیا؛ مسعود افشانی؛ پوپک افتخار یزدی

6.

مطالعه آسیب شناسی نئواکینورنکوس(1919)Neoechinorhynchus sp. Van cleave, در دستگاه گوارش سس ماهی ‌(Barbus sp.)

صفحه 43-47
محمد یخچالی؛ رحیم حب نقی؛ مصطفی قوامی

7.

تأثیر کنجاله سویا در حفظ و نگهداری غضروف مفصل زانو در مدل حیوانی

صفحه 49-52
سید بابک کیایی؛ سیمین فاضلی‌پور؛ محمد تقی شیبانی

8.

وضعیت الکترولیت‌ها و غیر الکترولیت‌های سرم خون ماهیان سفید مولد(Rutilus frisii kutum kammensky)

صفحه 53-58
مرجان مخلوق؛ داور شاهسونی؛ حمید رضا کازرانی

9.

اثر طول دوره نوری بر میزان تفریخ تخم تاسماهی ایرانی‌ وحشی (Acipenser persicus)

صفحه 59-64
رضوان اله کاظمی؛ سید مجید باکی؛ حسین محمدی پرشکوه؛ علی حلاجیان

10.

شیوع استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ‌ متی سیلین در پنیر و کره محلی: یک مطالعه میدانی در تبریز

صفحه 65-70
حمید میرزایی؛ افشین جوادی؛ مهدی فرجلی؛ امیررضا شاه محمدی؛ علیرضا منادی؛ ابوالفضل برزگر

11.

مطالعه باقیمانده فورازولیدون در عضله کپور معمولی صید شده از کارگاه‌های پرورشی و درمان شده به روش‌های خوراکی و حمام

صفحه 71-75
رحیم پیغان؛ حسین نجف زاده ورزی؛ الهام جم زاده

12.

مطالعه رادیوگرافی استئوآرتروز در سگ‌ها

صفحه 77-81
سارنگ سروری؛ علیرضا باهنر؛ مجید مسعودی‌فرد؛ عبدالرزاق رستمی؛ فرانک طاهرپور

13.

هیدروسالپینکس دو طرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر: گزارش موردی از بُز

صفحه 83-87
جواد اشرفی هلان؛ حسین حملی؛ حمید کریمی؛ بابک قاسمی پناهی؛ سعید مستوفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب