1.

بررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از دورۀ صفوی تا عصر حاضر (مطالعۀ موردی شهرستانهای بیرجند، درمیان، سربیشه)

صفحه 5-23
مفید شاطری؛ راضیه آرزومندان

2.

تحلیل نمادهای زنانه در رمان های غسان کنفانی

صفحه 25-44
عزت ملا ابراهیمی؛ آزاد مونسی

3.

تبیین ساختارگرایانه قوانین مردسالار حاکم بر جریان ادبیات نمایشی مقاومت

صفحه 45-64
سید میثم مطهری؛ مسعود دلخواه

4.

نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا

صفحه 85-105
سیدمحمد مهدیزاده؛ معصومه اسمعیلی

5.

بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

صفحه 107-126
صغری سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف؛ نسرین موسی وند

6.

بررسی اجتماعی حضور زنان در قلمدان‌های قاجاری در مجموعۀ ناصر خلیلی

صفحه 127-148
مهناز شایسته فر؛ زهره شایسته فر؛ رضوان خزائی

7.

تحلیل تجربه‌های زنانه از رانندگی (مطالعه‌ای کیفی پیرامون دلایل و پیامدهای رانندگی زنان)

صفحه 65-84
طاهره هوشنگی؛ محمود شهابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب