1.

سنجش عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده (با تأکید بر نظریه سرمایه اجتماعی)

صفحه 23-40
حلیمه عنایت؛ طاهره رئیسی

2.

تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اختلالات تغذیه‌ای زنان

صفحه 41-60
محمد عباس زاده؛ علیرضا استاد رحیمی؛ فریبا غنی افشرد؛ پروین علیپور

3.

تحلیل جامعه‌شناختی رفتار شهرگرایی زنان شهر تهران

صفحه 61-82
یعقوب موسوی؛ اعظم پاک خصال

4.

بررسی سازوکار تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی زنان روستایی بر مبنای مدلDEA (مطالعه موردی: روستای قرن آباد)

صفحه 125-138
حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی نعمتی؛ افشین خاکی

5.

منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان

صفحه 5-22
محمدحسین پناهی؛ شهناز صداقت زادگان اصفهانی

6.

اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

صفحه 83-104
حسین محمودیان؛ مرجان رشوند

7.

رتبه بندی صندوق های اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه

صفحه 105-124
کیومرث زرافشانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ مژگان فقیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب