1.

تأثیر مصرف توأم کادمیوم و روی بر ویژگی‌های رشد گیاه برنج و غلظت روی،کادمیوم،آهن و منگنز خاک در دو شرایط رطوبتی غرقاب و غیرغرقاب

صفحه 195-205
فرشته ولیزاده فرد؛ عادل ریجانی تبار؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان

2.

اثر مصرف توأم کادمیوم و روی در یک خاک آهکی بر جذب عناصر فسفر، مس، آهن و منگنز توسط دو رقم برنج در شرایط غرقاب و غیرغرقاب

صفحه 207-219
فرشته ولیزاده فرد؛ عادل ریحانی تبار؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان

3.

تجزیه زیستی الیگواتیلن توسط ریز موجودات جدا شده از خاک مکان‌های دفن زباله

صفحه 221-229
عاطفه اسماعیلی؛ احمد علی پور بابایی؛ حسین علی علیخانی

4.

اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل‌های فسفر معدنی در خاک‌های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر

صفحه 231-242
نصرت اله نجفی؛ حسن توفیقی

5.

اثر توامان تاریخ کشت و زمان تک آبیاری بر بهره وری آب عدس در شرایط دیم

صفحه 243-248
مسعود سلطانی؛ عبد المجید لیاقت؛ عباس ستوده نیا

6.

ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد تداوم خیسی سطح برگ

صفحه 249-258
آذر صحرا گرد؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان

7.

بررسی روند متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

صفحه 259-269
فرشاد فتحیان؛ سعید مرید

8.

بررسی اثر میزان استغراق و فاصله لولة مکش از کف، بر الگوی جریان درون حوضچة مکش

صفحه 271-280
عاطفه پرورش ریزی؛ آیدا جباری

9.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق نصب زهکش بر شوری زهاب خروجی از نیمرخ خاک رس سیلتی

صفحه 281-288
فهیمه رضی؛ عباس ستوده نیا؛ پیمان دانش کار آراسته؛ مجتبی اکرم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب