1.

اثر کاربرد ماده ضدتعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم

صفحه 1-16
حمید باقری؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم

2.

تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای

صفحه 17-30
روشن جعفری بیله سوار؛ رئوف سید شریفی؛ علی اکبر ایمانی

3.

تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

صفحه 31-41
امیر هوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

4.

ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی

صفحه 43-55
مریم رفیعی؛ لطفعلی ناصری؛ داود بخشی؛ اسد علیزاده

5.

تأثیر سیستم های کشت غرقاب (مزرعه برنج) و خشکی (کشت سبزی ها) بر وضعیت فلزات سنگین خاک با توجه به اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی

صفحه 57-69
سید مجید موسوی؛ محمد علی بهمنیار؛ زهرا احمدآبادی

6.

ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’

صفحه 71-82
مریم هادیان دلجو؛ حسن ساری خانی

7.

کاربرد باکتری های محرک رشد بر خصوصیات جوانه زنی بذور دو رقم یونجه تحت شرایط تنش شوری

صفحه 83-97
امید یونسی؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا چایچی؛ احمد علی پوربابایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.