1.

رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان

2.

بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دکتر غلامعلى رییسى اردلى؛ دکتر حسن کلباسی؛ مهدی رییسی

3.

بررسی روند تمرکز بازارهای جهانی محصولات منتخب کشاورزی و تاثیر آن بر درآمد ارزی غیرنفتی أیرإن

دکتر جعفر عبادى؛ محمدنبى شهیکى تاش

4.

برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسه آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی)

دکتر مرتضى سامتى؛ دکتر سعید صمدى؛ سارا قبادی

5.

آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران

علیرضا عرفانى؛ دکتر احمد جعفرى صمیمى

6.

تحلیلی بر روند نرخ موثرداخلی ارز در ایران

دکتر خدیجه نصراللهى

7.

آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟

دکتر حسین عباسی نژاد؛ احمد تشکینى

8.

بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور

دکتر مجید صامتى؛ علیرضا کرمى

9.

ثبات تابع تقاضای پولی در ایران

دکتر اکبر کمیجانى؛ رضا بوستانى

10.

عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران)

دکتر صمد رحیمى سوره؛ دکتر حسین صادقى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب