1.

بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا

دکتر محمد نوفرستی

2.

بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟

دکتر ابراهیم گرجی؛ شیما مدنی

3.

رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

علیرضا اقبالی؛ ریحانه گسکری؛ احمد رستمی

4.

تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی

فاتح حبیبی؛ دکتر حسین عباسی نژاد

5.

نرخ ارز حقیقی تعادلی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ایران

دکتر محسن مهرآرا

6.

بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام

دکتر حسن سبحانی؛ باقر درویشی

7.

مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران (82-1338)

پروانه اصلانی

8.

تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دکتر علی محمد احمدی؛ دکتر نادرمهرگان

9.

تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران

مقصود جهانی؛ علیرضا اصغری

10.

بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دکتر مجید صباغ کرمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی

11.

بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن

مهندس میرحسین موسوی؛ یدالله محمدی

12.

بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان

دکتر مصطفی سلیمی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب