1.

ابیات عربى شعراى عباسى در تاریخ جهانگشاى جوینى

صفحه 1-14
دکتر عبدالرضا سیف؛ محى‌الدین امجدى

2.

تراژدی فرزندکشی در ایران و پدرکشی در یونان، تضاد، افسانه یا واقعیت (با نگاهی گذرا به این مقوله در جهان)

صفحه 15-30
دکتر منوچهر اکبری؛ آسیه ذبیح نیا عمران

3.

بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

صفحه 31-48
دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر سید غلامرضا غیبی

4.

رد پای عقاب

صفحه 49-78
دکتر روح الله هادی

5.

نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

صفحه 79-100
دکتر احد فرامرز قراملکی؛ زهرا حسینی

6.

ریخت‌شناسی قصّه‌های خواب در متون نثر صوفیه

صفحه 101-123
دکتر حمیرا زمردی؛ دکتر محبوبه حیدری

7.

جامی و حدیث مکرّر عشق

صفحه 125-145
دکتر بهاءالدین اسکندری؛ دکتر محمدرضا موحدی

8.

اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

صفحه 147-158
دکتر تیمور مالمیر

9.

نویافته‌هایی دربارة مؤلّف دقایق الشّعر و برخی رجال آن

صفحه 159-174
دکتر حمید رضایی

10.

فردوسی و نکوهش فلسفه

صفحه 175-190
دکتر نقی فلاح نژاد

11.

هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز

صفحه 191-208
دکتر علی محمّد گیتی فروز

12.

اهمیت راحة الصّدور در تصحیح شاهنامه

صفحه 209-225
دکتر یدالله بهمنی مطلق

13.

بررسی واژه‌های ترکی در دیوان حافظ

صفحه 227-244
دکتر اسماعیل تاج‌بخش

14.

لوازم پنجگانه سلوک در آینه آیات و روایات و ادبیات عرفانی

صفحه 245-258
دکتر محمد حسن فؤادیان

15.

نگاهی تازه به تشبیه تفضیل

صفحه 259-275
دکتر امید مجد؛ سعید مهدوی¬فر

16.

تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

صفحه 277-294
دکتر محمود فضیلت؛ یعقوب نوروزی

17.

جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

صفحه 295-308
دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی

18.

نکاتی درباره تدوین گرایش برای رشته زبان و ادبیات فارسی

صفحه 309-317
دکتر شهرام آزادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب