1.

اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری

صفحه 1-14
کرامت اله زیاری؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ احمد پور احمد؛ محمد باقر قالیباف

2.

بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس)

صفحه 15-32
حسن ایزدی؛ سید علی بدری؛ محبوبه نامدار

3.

آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان)

صفحه 33-54
جعفر میرکتولی؛ علی حسینی؛ حسین رضایی نیا؛ عبدالحمید نشاط

4.

شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران

صفحه 55-74
بابک سهرابی؛ کاوه طهماسبی¬پور؛ ایمان رئیسی وانانی؛ صفر فضلی

5.

عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه)

صفحه 75-86
محمد اجزاء شکوهی؛ مهدی قرخلو؛ فروغ خزاعی نژاد

6.

بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا

صفحه 87-102
علی پیله ور؛ سینا عطایی؛ عبد ا... زارعی

7.

نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال

صفحه 103-116
جهانگیر یدالهی فارسی؛ سید مصطفی رضوی

8.

پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

صفحه 117-140
حسن کامران؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ رسول افضلی؛ حسن حسینی امینی؛ رضا التیامی نیا

9.

ارزیابی کمّی و کیفی کاربری‎های شهری با تأکید بر نظام توزیع و الگوی همجواری(مطالعه‎ی موردی: ناحیه‎ی یک شهر گرگان)

صفحه 157-172
اسماعیل علی اکبری؛ عذرا عماد الدین

10.

تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد

صفحه 173-190
حمید شایان؛ مهدی مودودی

11.

برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار

صفحه 173-190
حسن حکمت نیا؛ ژینوس انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب