1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

تأثیر حزب توده بر ادبیات داستانی ایران (1332-1357)

صفحه 1-20
محمدرضا جوادی یگانه؛ بشیر تفنگساری

3.

رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف (مرتضی مشفق کاظمی)

صفحه 21-38
شمسی علیاری؛ لیلا نوحی طهرانی

4.

ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

صفحه 39-64
اعظم راودراد؛ خشایار شایگان گهر

5.

بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

صفحه 65-80
هما زنجانی زاده اعزازی؛ نادر صنعتی؛ الهام محمدی

6.

بررسی نقش‌های جنس‌گرایانه دردو نمایشنامۀ خواب در فنجان خالی و شکلک اثر نغمه ثمینی بر اساس نظریۀ کنش متقابل نمادین

صفحه 81-96
فریندخت زاهدی؛ رفیق نصرتی؛ آذر نجیبی

7.

پیوستگی دوسویه نمایش های سنتی ایران با جامعه ایرانی

صفحه 97-114
رضا کوچک زاده

8.

تحلیل جامعه‌شناسانة هویت ملی و مؤلفه‌های آن در فیلم‌های بهرام بیضایی

صفحه 115-134
نادیا معقولی؛ علی شیخ مهدی؛ حسینعلی قبادی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب