1.

تماشاگری زن و لذت زنانه در سینما: خوانشی زنانه از فیلم‌های تلما و لوئیس و واکنش پنجم

صفحه 283-306
اعظم راودراد؛ کبری الهی فر

2.

بازنمایی رفاقت‏های مردانه و دوستی‏های زنانه در ژانر کمدی‌ـ رمانتیک سینمای ایران، تحلیل متن یازده فیلم کمدی‌ـ رمانتیک ایرانی

صفحه 307-326
حمیدرضا مدقق

3.

مطالعۀ نمونه‏ هایی از پیکرک‏های سفالی زنان در ادوار سلجوقی و ایلخانی

صفحه 327-344
سیدهاشم حسینی

4.

جایگاه ایران در میان کشورهای منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی در افق سال 2015 براساس شاخص‏های توانمندسازی زنان

صفحه 345-372
عزت ملاابراهیمی؛ یاشار تارودی ممقانی؛ عطیه هنردوست

5.

تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ کرد، فرایندها و چالش‌های آنان: بررسی پدیدارشناختی (مطالعۀ موردی شهرستان سقز)

صفحه 373-396
لیلا عنایت زاده؛ محمود قاضی طباطبایی

6.

بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار

صفحه 397-414
سیدعبدالحسین نبوی؛ معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری

7.

جنگ به روایت زنان: بررسی روایت جنگ الجزایر در آثار آسیه جبار

صفحه 415-431
فریده علوی؛ زینب رضوان طلب

8.

جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان (مطالعة موردی مردان شهر شیراز)

صفحه 433-447
بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان؛ صغری همت

9.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب