1.

تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

صفحه 1-12
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

2.

برآورد شاخص مقیاس هم‌ارز برای خانوارهای ایرانی

صفحه 13-29
حمید زمان زاده؛ اصغر شاهمرادی

3.

تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

صفحه 31-50
ابوذر شاکری؛ علیمراد شریفی

4.

آزمون عقلانیت در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در ایران

صفحه 51-68
عزت اله عباسیان؛ ایمان شاکر اردکانی

5.

اندازة بنگاه و تأثیر آن بر بهره‌وری بنگاه‌های ورودی جدید صنعت تولید کانی‌های غیر‌فلزی در ایران در طول برنامة سوم توسعه

صفحه 69-86
محمد علی فیض پور؛ سعید نایب؛ گلسا صالحی فیروزآبادی

6.

بررسی نقش کارایی سرمایه‌گذاری‌های دولتی در رشد اقتصادی در قالب یک مدل رشد درون‌زای نئوکلاسیکی

صفحه 87-106
حسین کاوند؛ ارغوان نوین واجاری

7.

تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد و توسعة بازار آب در بخش کشاورزی (مطالعة موردی اراضی پایین‌دست سد شیرین‌درة بجنورد)

صفحه 107-128
علی کرامت زاده؛ امیرحسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای

8.

ارزیابی موانع انجام‌دادن کسب و کار در استان زنجان

صفحه 129-147
احمد میدری؛ علی نصیری اقدم؛ زینب مرتضوی فر

9.

ارائة چارچوب بررسی وضعیت بانک‌های ایرانی از لحاظ رقابت‌پذیری: به‌کارگیری پارادایم S-C-P

صفحه 149-164
عباس ابراهیمی؛ محسن نظری

10.

بررسی عوامل نهادی و همگرایی‌های منطقه‌ای در حوزة صادرات خدمات

صفحه 165-191
خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب