1.

استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

صفحه 1-12
احمد افضل زاده؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی

2.

استفاده از روش خوشه بندی در تعیین همگنی هیدرولوژیک و ارزیابی آن توسط روشهای تحلیل ممیزی و منحنی های Andrew در حوضه آبریز کرخه

صفحه 13-26
منیره بیابانکی؛ سید سعید اسلامیان

3.

ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در ژنوتیپ های نخود کابلی

صفحه 27-38
یداله فرایدی

4.

تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتویید Encarsia formosa

صفحه 39-52
حسن قهاری؛ مهرداد طبری؛ حمید رخشانی

5.

بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

صفحه 53-60
مجید نحوی؛ محمد رضا یزدانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم حسینی

6.

تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

صفحه 61-65
الیاس نیستانی؛ علی اکبر محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب