1.

بررسی بهره گیری پژوهش گران دانشگاه تربیت مدرس از وب جهانگستر ‹World Wide Web›

عبدالرضا نوروزی چاکلی

2.

نیروی انسانی متخصص کتابخانه های دانشگاه تهران

دکتر ناهید بنی اقبال

3.

تحول دراستانداردهای سازماندهی برای اطلاع رسانی در ایران

دکتر مرتضی کوکبی

4.

کاربرد فناوری اطلاعات درکلاس های درس کتابداری

دکتر آتش جعفر نژاد

5.

نگاهی به عناوین پایان نامه های دکترای کتابداری و اطلاع رسانی خارجی بین سال های 1994تا1999

یزدان منصوریان؛ دکتر اسدالله آزاد

6.

کتابخانه های اسلامی

جیمز وستفال تامپسون؛ عباس ابراهیمی؛ دکتر احمد شعبانی

7.

بررسی اجمالی تاریخ روزنامه های آذربایجان از 1230 تا 1380

موسی مجیدی

8.

نقد تاریخنگاری عمومی کتابخانه های ایران

دکتر محمد هدایی

9.

بررسی ونقد سداسیة الایام الستة ،اثر امیل حبیبی

دکتر عزت الله ملا ابراهیمی

10.

استفاده ی کاربردی از فناوری اینترنت به عنوان ابزار تحقیق

دکتر محمود امید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب