1.

اثر رقیق کردن جیره ومحدودیت زمانی بر عملکرد نهایی جوجه های گوشتی

جوادپورضا؛ محمدعلی ادریس؛ نصرالله ولی

2.

استفاده از الکتروفورز پروتئین در ارزیابی فاصله ژنتیکی گونه های یونجه

مصطفی ولیزاده

3.

اثرات آزاد سازی تجاری بر اقتصاد برنج ایران

امید گیلانپور؛ سعید یزدانی

4.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج

امیرحسین شیرانی راد؛ محمدرضا احمدی

5.

تأثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته

جوادترکمانی؛ محمد قربانی

6.

تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی

بهرام ملکی زنجانی؛ سیروس عبد میشانی؛ جعفر محمدی

7.

تجزیه به عاملها درآفتابگردان تحت شرایط عادی و تنش آبی

کامران مظفری؛ حسن زینالی خانقاه

8.

اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا

حسین نجفی؛ ناصر خدابنده؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی؛ حشمت اله پوردوایی

9.

بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان

محمد معز اردلان؛ سعید درودی

10.

رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران

محسن فرح بخش؛ حسن توفیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب