1.

اثر دُز پرتوزا و لیزر فروسرخ بر الیکوت‌‌های کناری در هنگام اندازه‌گیری سن نمونه‌‌های گلباف به روش رخشانی پس از فروسرخ

صفحه 1-16
مرتضی فتاحی؛ نینا عطایی؛ نسرین کریمی موید

2.

هنگ‌لرزه‌ها، آغاز بررسی پیشینه در ایران

صفحه 17-29
محمدرضا قاسمی

3.

شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌نگاری بازتابی به روش سطح پراش مشترک بررسی موردی، منطقه گرابن راین، آلمان

صفحه 31-44
مهرداد سلیمانی منفرد؛ هاشم شاهسونی؛ یورگن مان

4.

تبدیل فوریة ضد نشت (ALFT) و کاربرد آن برای بازسازی داده‌های لرزه‌ای

صفحه 45-60
صابر جهانجوی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ رامین نیکروز

5.

به‌کارگیری روش آنالیز کریجینگ فاکتوری در فیلتر کردن ساختارهای داده‌های گرانی‌سنجی منطقه معدنی کرومیت فاریاب

صفحه 61-72
محمدرضا آزاد؛ محمد کنشلو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

6.

تفسیر داده‌های گرانی با استفاده از الگوریتم مشتق چهارم افقی و منحنی–s

صفحه 73-82
فائزه بهرامی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

7.

پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع زمین‌گرمایی با استفاده از دو روش اویلر و AN-EUL، شمال شرق محلات

صفحه 83-96
محمود میرزائی؛ محمد محمدزاده مقدم؛ بهروز اسکویی؛ فریدون قدیمی عروس‌‌‌محله؛ سید سجاد جزائری

8.

بررسی مرز لایه‌‌‌ها و توده‌‌های زمین‌گرمایی منطقۀ سبلان با استفاده از برگردان دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک

صفحه 97-108
میلاد تکلو؛ بهروز اسکویی؛ سهیل پرخیال

9.

ارتباط آلاینده‌های شهری با دید افقی منطقه تهران در سال 2008

صفحه 109-122
سمانه ثابت‌قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

10.

بررسی آزمایشگاهی نقش یون‏ها در تشکیل ابر گرم

صفحه 123-134
محمد حسین شوشتری؛ فائزه ناجی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

11.

ارتباط بی‌هنجاری‌های دمای آب سطح اقیانوس هند و دریای عرب با بی‌هنجاری‌های بارش نیمه جنوبی ایران

صفحه 135-157
عباس رنجبرسعادت‌آبادی؛ پریسا ایزدی

12.

دو بررسی موردی برای تحقیق گسترش جریان‌سوی ثانویه در تقویت چرخندهای غرب ایران ازدیدگاه انرژی

صفحه 159-175
مجید آزادی؛ محمدمهدی خدادی

13.

بررسی شاخص‌های اقلیمی حوضه آبخیز تمر، استان گلستان در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدل LARS-WG

صفحه 177-189
مریم دوستی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ میرحسن میریعقوب‌زاده

14.

تحلیل مخاطره و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش استان آذربایجان شرقی دوره 2013-2022

صفحه 191-208
سیده شیما پورعلی حسین؛ علیرضا مساح بوانی

15.

توسعه هسته دینامیکی یک مدل گردش کلی جوّ بر مبنای تاوایی پتانسیلی با الگوریتم فرابرد پربندی نیمه‌لاگرانژی دررو

صفحه 209-221
محمد جغتایی؛ علیرضا محب‌الحجه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب