1.

سنت سفالگری ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن

صفحه 1-12
بهرام آجورلو؛ وحید عسکرپور

2.

بازشناسی جایگاه بندر باستانی مهروبان در خلیج فارس و گاهنگاری اولیه آن بر پایه کاوش باستان شناختی و مطالعات متون نوشتاری

صفحه 13-31
محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ محمد مرتضایی

3.

گونه‌شناسی و معرفی سفال های عصر آهن کورگان های جعفرآباد خداآفرین (فصل اوّل کاوش)

صفحه 33-50
فرشید ایروانی قدیم؛ سلیمان ممی زاده گیگلو

4.

درجستجوی سلطان‌آباد چمچمال: مقایسه در منابع تاریخی با یافته‌های باستان‌شناختی تپه هله‌بگ

صفحه 51-61
محمد اقبال چهری؛ زاهد گراوند

5.

حضور پارتیان در مناطق جنوبی خلیج فارس (شرق و جنوب شرق شبه جزیرۀ عربستان) بر اساس مدارک باستان شناختی به دست آمده از محوطه های پارتی سواحل جنوبی خلیج فارس

صفحه 63-81
علیرضا خسرو زاده

6.

توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی

صفحه 83-101
علیرضا هژبری نوبری؛ علیرضا سرداری؛ حسن فاضلی نشلی؛ حمید خطیب شهیدی

7.

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

صفحه 103-121
محمدرضا نعمتی؛ علی صدرایی

8.

تحلیل باستان شناختی محوطه های ساسانی شهرستان خمین

صفحه 123-140
سید مهدی موسوی نیا

9.

بررسی باستان شناختی قلاع قهستان

صفحه 141-158
فیروز مهجور؛ ستار خالدیان

10.

تصحیح پلان به همراه مستندنگاری پلکان کاخ ویران شده اردشیر سوم در تخت جمشید

صفحه 159-178
افشین یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب