1.

تأثیر تمرین تصادفی و قالبی با تاکید بر تغییرات برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز

صفحه 5-23
علی رضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ محمدرضا قاسمیان

2.

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

صفحه 25-40
لیلا ریاحی فارسانی؛ احمد فرخی؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه شمسی پور

3.

تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر

صفحه 41-56
جواد پرهیزکار کهنه اوغاز؛ مهدی ضرغامی؛ احمد قطبی ورزنه؛ امیرحسین قربانی

4.

تأثیر طرح ملی طناورز بر هماهنگی چشم – دست دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی

صفحه 57-69
بنیامین قلیچ پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

5.

تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن

صفحه 71-89
نصور احمدی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ ناصر نقدی

6.

بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته های تیمی و انفرادی

صفحه 91-105
مهدی غفوری؛ مهدی شهبازی؛ پریسا رستگار؛ احسان فاتحی

7.

مقایسة سطوح خودشیفتگی بین دانشجویان ورزشکار ملی پوش، غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار

صفحه 107-124
حجت حاتمی؛ علی اصغر خداوردی؛ زهرا حاتمی؛ مریم کریمی

8.

تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن

صفحه 125-145
علی فتحی زاده؛ حسن محمدزاده جهتلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب