1.

اقلیم دیرین فلات ایران در عصر نوسنگی

صفحه 1-20
بهرام آجورلو

2.

اجاره نامة زمین کشاورزی: تحلیل سه سند حقوقی از ایلام باستان به همراه ویرایش متن اکدی

صفحه 21-38
حسین بادامچی

3.

آسیب شناسی وضعیت سیاسی– اجتماعی عصر صفوی از دیدگاه ملّاصدرا

صفحه 39-58
یحیی بوذری نژاد

4.

تصوّف خانقاهی در یزد به روزگار ایلخانان و آل مظفر

صفحه 59-81
علی اکبر تشکری بافقی

5.

خاندان گیلویه و نقش سیاسی- اجتماعی آنان در عصر عباسیان (سده¬های دوّم و سوّم هجری قمری)

صفحه 83-103
کشواد سیاهپور

6.

دینور از شکل یابی تا اضمحلال: تأملی دیگر در عوامل موثر بر اضمحلال شهرها

صفحه 105-124
حسن کریمیان؛ حسین صبری؛ محرم باستانی

7.

تفاوت‌ها و شباهت‌هایی آواهای تالشی و گیلکی از منظر تاریخی

صفحه 125-135
سید مهدی میرصادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب